Szansa Radomsko

avatarSzansa Radomsko

Radomsko
Jagiellońska 16

Dzień trzeźwości w KWP"SZANSA"

2015-03-27 22:49:11

30 marca 2015 roku jest obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Klub Wzajemnej Pomocy Szansa we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wychodzi ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach Klubu otwartych drzwi.

W poniedziałek, 30 marca w siedzibie stowarzyszenia KWP „Szansa” przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10.00–19.00 mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z działalnością stowarzyszenia abstynenckiego. Dzień Trzeźwości skłania do zwrócenia uwagi na problem wzrostu spożycia alkoholu i zagrożeń z tego wynikających. Stowarzyszenie oferuje pomoc, m.in. poprzez przekazywanie informacji na temat terapii uzależnienia od alkoholu, placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych oraz życia w całkowitej trzeźwości.

- Mamy nadzieję że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akceptowanej – zachęca prezes stowarzyszenia Anna Kopeć.
W siedzibie stowarzyszenia będą tego dnia dyżurować psychologowie, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby z umiejętnościami komunikowania się. Będą to:

Michalina Rutkowska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień (ukończone szkolenie z zakresu terapii osób z diagnozą uzależnień behawioralnych pt. „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard – szkolenia dla terapeutów uzależnień”

Anna Kopeć – ukończone szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich na rzecz osób wykluczonych społecznie, uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „Razem działamy skuteczniej”

Dariusz Kopeć – ukończone Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, ukończone szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
od 15.00
Wioletta Wiśniewska – absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Profilaktyki Terapii Uzależnienia od Narkotyków, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, pracownik służby zdrowia .

Jesteś na profilu Szansa Radomsko - stronie mieszkańca miasta Radomsko. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj