18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

reklama

Edukacyjny portret radomszczańskiego maturzysty. Co planują przyszli absolwenci?

Jacek Drożdż
Matura 2011 w ZSDiOŚ w Radomsku
Matura 2011 w ZSDiOŚ w Radomsku Jacek Drożdż
Prawie 1200 uczniów z całego powiatu przystąpiło do zdawania egzaminu dojrzałości. Dla zdecydowanej większości z nich matura to kolejny stopień do zdobywania wiedzy. Niewielu bowiem zamierza zakończyć edukację tylko na szkole ponadgimnazjalnej. Prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej przez naszą redakcję oraz starostwo oraz dane dotyczące szkolnych wyborów obecnych gimnazjalistów.

Preferencje maturzystów od wielu lat są jasne: egzamin i potem dalsza nauka, często połączona z pracą. Młodzi ludzie wiedzą już, że na rynku pracy świadectwo maturalne to niewiele. Pokusiliśmy się o przeprowadzenia ankiety wśród maturzystów, pytając o ich dalsze plany. Pomocna okazała się również podobna ankieta, którą przeprowadziło w szkołach radomszczańskie starostwo.

Pierwsze wnioski - licealiści z małymi wyjątkami wybierają się na studia dzienne, niewielu chciałoby się uczyć na studiach zaocznych. Tradycyjnie, największy odsetek absolwentów, którzy nie zamierzają kontynuować nauki po maturze jest w technikach.

Najpopularniejsze miasta, w których chcieliby studiować mieszkańcy naszego powiatu to duże ośrodki akademickie: Kraków, Łódź, Warszawa, Katowice, Wrocław. Mniej popularne są Częstochowa, Kielce, Opole, Piotrków. Ale uczniowie wymieniają też Poznań, Gliwice, Szczytno, Ciechocinek, Olsztyn.
Maturzyści, pytani dlaczego nie chcą studiować w Radomsku odpowiadają najczęściej, że w mieście nie ma takiego kierunku, który by ich interesował albo po prostu "chcą uczyć się na uniwersytecie, a nie w szkole zawodowej". Dodają - "w dużych ośrodkach są kompetentni wykładowcy, a same uczelnie mają odpowiednią renomę".

Wskazując na Łódź czy Częstochowę, zwracają uwagę, iż to uczelnie, które wcale nie są położone daleko od Radomska. Pojawiły się również opinie, że po studiach w dużym mieście łatwiej znaleźć pracę, większe są możliwości rozwoju i szersze perspektywy. "Radomsko jest zbyt małe, nie ma w nim możliwości rozwoju" - pisze maturzysta z I LO.

Niektórzy stwierdzali po prostu, że wybierając konkretne miasto kierowali się swoimi sympatiami do niego lub sympatiami do kolegów i przyjaciół, którzy również wybrali tę uczelnię. Są jednak i lokalni patrioci. "Kocham to miasto" - napisał maturzysta, który jako miejsce studiowania wskazał Radomsko.
Naprawdę niewiele osób chciałoby studiować za granicą. Najczęściej wybierane kraje to Anglia, Niemcy i Francja.

Szczegóły ankiet podajemy na kolejnych stronach:
I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku

W klasach maturalnych jest 210 uczniów, aż 175 zamierza uczyć się na studiach dziennych, a 30 jednocześnie uczyć się na studiach zaocznych i pracować. Pięć osób deklaruje chęć nauki na studiach zaocznych bez podejmowania pracy. Nie ma osoby, która zamierza spocząć na laurach i zakończyć naukę. Większość licealistów wybiera się na studia do Łodzi, Poznania, Opola, Częstochowy, Wrocławia i Krakowa, ale są i tacy, którzy zostaną w Radomsku. Kierunki studiów - cały wachlarz: germanistyka, prawo, psychologia, medycyna, filologia angielska, fizjoterapia, rachunkowość i bankowość, zarządzanie ruchem lotniczym lub marketing i zarządzanie w transporcie lotniczym.

II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku

W tej szkole jest 201 maturzystów. Aż 183 zamierza studiować na studiach dziennych. 17 absolwentów chce w czasie studiów pracować. Jedna osoba stwierdziła, że "do szczęścia wystarczy jej tylko matura".

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku

W "Mechaniku" do matury przystąpi 205 uczniów. Ich preferencje rozłożyły się niemal po równo: 86 uczniów wybrało studia dzienne i 86 studia zaoczne z pracą. Jedna osoba wybiera się na studia zaoczne bez zamiaru pracy, 13 absolwentów chce uczyć się w szkołach pomaturalnych, a 19 nie będzie kontynuować nauki.
- Chciałabym studiować dietetykę w Opolu - zdradza Joanna, tegoroczna maturzystka.
Jej koleżanka Magda, również wybrała Opole, ale jest zainteresowana filologią angielską. - O tym, czy się dostaniemy na wybrane kierunki zadecydują wyniki matury - przyznają obie absolwentki "Mechanika".

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

W "Elektryku" jest 166 maturzystów. Aż 115 z nich wybiera się na studia dzienne, 34 osoby na studia zaoczne z możliwością podjęcia pracy, siedmiu do szkół pomaturalnych, pięciu w wskazało inny typ szkoły (np. policealny), a 19 nie zamierza kształcić się dalej po maturze. Jako przyszły kierunek studiów absolwenci szkoły wskazywali najczęściej informatykę, ale pojawiło się budownictwo, lotnictwo, administracja, logistyka, ekonomia, biotechnologia, a nawet pedagogika, psychologia, reżyseria, filologia polska i dziennikarstwo. Absolwenci marzą o studiowaniu w Łodzi, Częstochowie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Radomsku, Opolu.

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku...
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
W "Drzewniaku" do matury przystąpiło 55 maturzystów. 11 z nich wybiera się na studia dzienne, 8 na zaoczne, 14 chce studiować i uczyć się (to jednocześnie najwyższa liczba uczniów, którzy zadeklarowali taką chęć). Dwie osoby myślą o szkole pomaturalnej, pięć wskazało na inny typ szkoły, a 19 nie myśli o dalszej nauce.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Egzamin dojrzałości zdaje tu 118 osób. Młodzi ludzie niemal po równo zdecydowali się na studia dzienne (36 osób) i zaoczne (34 osoby). Pracę ze studiowaniem chce łączyć 13 uczniów, osiem zdecydowało się na szkołę pomaturalną, pięć - innego typu.
Aż 22 osoby nie zamierzają kontynuować nauki. To najwyższy wskaźnik.

Absolwenci "ekonomika" decydują się na studiowanie m.in. administracji, rehabilitacji, politologii, resocjalizacji, kosmetologii, marketingu, zarządzania informacją, informatyki, germanistyki, ekonometrii i informatyki. Wskazywane przez nich miasta to Łódź, Poznań, Kraków, Częstochowa. Radomsko też, choć takich osób jest niewiele.

Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie

Szkołę opuści w tym roku 21 maturzystów. Na studia dzienne wybierają się dwie osoby, na zaoczne - cztery, jedna osoba wskazała szkołę pomaturalną, trzy - inny typ szkoły. Edukację po maturze zamierza zakończyć 11 uczniów.

Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Przedborzu

Z 57 maturzystów aż 40 wybiera się na studia dzienne, na zaoczne - 14 osób. Jeden uczeń wybrał szkołę pomaturalną, dwóch policealną. W Przedborzu, podobnie jak w I LO w Radomsku, nie ma uczniów, którzy nie chcą kontynuować nauki.

Przedborscy maturzyści zamierzają studiować w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Piotrkowie... ale także w Szczytnie, Ciechocinku.
Wśród preferowanych kierunków studiów pojawiają się medycyna, filologia angielska, prawo, ale i geodezja, informatyka, inżynieria chemiczna oraz turystyka i rekreacja czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Radomsko bez przyszłości?

W naszej ankiecie pytaliśmy, czy maturzyści chcieliby związać swą przyszłość - już po studiach - z Radomskiem.... W naszej ankiecie pytaliśmy, czy maturzyści chcieliby związać swą przyszłość - już po studiach - z Radomskiem. Niestety, zdecydowana większość maturzystów nie ukrywa, że nie zamierza po studiach wracać do Radomska. Dlaczego?

Uzasadnienia są krótkie - "miasto nie spełnia moich oczekiwań", "miasto bez perspektyw", "nie ma tu dobrej pracy", "brak możliwości rozwoju", "brak jakichkolwiek możliwości", "brakuje miejsc pracy dla absolwentów".

Zapytaliśmy też, co można zrobić, by Radomsko stało się "miastem młodych". Wielu ankietowanych przyznało, że nie zna na to recepty. Część w ogóle nie odpowiedziała. Ale znaleźli się i tacy, którzy twierdzą, że sytuację może poprawić uruchomienie w Radomsku wyższej uczelni, organizowanie większej liczby imprez dla młodzieży, otwarcie nowych dyskotek i klubów, zwiększenie liczby imprez sportowych, stworzenie klubów młodzieżowych.

"Należy podjąć wiele działań, które mogą umożliwić młodym ludziom spędzanie wolnego czasu w urozmaicony sposób oraz umożliwić rozwijanie swoich zainteresowań" - pisze maturzysta z "Mechanika".

"Trzeba zwiększyć liczbę miejsc pracy dla młodych i ambitnych ludzi" - dodaje kolejna osoba.

Przyszli maturzyści

Mury szkół ponadgimnazjalnych opuszczają najstarsi uczniowie, ale szkoły żyją już także naborem do klas pierwszych. Właśnie zakończył się pierwszy etap tego naboru. Do 30 kwietnia absolwenci gimnazjów mogli zalogować się do wybranych szkół. Choć to wstępne dane, bo na tym etapie można wybrać nawet po kilka szkół. Dlatego najbardziej miarodajne są liczby informujące o uczniach z tzw. pierwszego preferencji.

W I LO są 192 miejsca. Na pierwszym miejscu szkołę wybrały 123 osoby. Na razie najmniej liczna jest klasa biologiczno-chemiczna.

W II LO na 192 miejsca zgłosiło się w pierwszej kolejności 161 osób. Najmniej chętnych jest do klasy frankofońskiej, ponad stan ma natomiast klasa biologicznochemiczna (na 32 miejsca zgłosiło się 52 chętnych).

III LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w pierwszej preferencji wybrało 77 gimnazjalistów, miejsc jest 152. Luzy są też w technikum ( 34 chętnych na 96 miejsc) i w zawodówce (45 chętnych na 128 miejsc).

Do nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych, który przygotowuje m.in. techników ekonomistów i techników hotelarstwa chętnych jest 61 (na 162 miejsca). Do zawodówki zgłosiły się dwie osoby, a miejsc jest 32.

W Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych jest 42 chętnych na 96 miejsc w liceum profilowanym, 85 chętnych do technikum na 128 miejsc (szkoła kształci elektryków, elektroników i informatyków). Do zawodówki zgłosiło się 5 osób, miejsc jest 32.

W Zespole Szkół Drzewnych do technikum (m.in. technik ochrony środowiska, fryzjerstwa, logistyk) zgłosiły się 52 osoby na 192 miejsca. Do zawodówki chętnych jest 60 na 140 miejsca. Nikt nie zalogował się do liceum profilowanego.

Centrum Kształcenia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach przygotował dla uczniów 216 miejsc. Chętnych do technikum wg. pierwszej preferencji jest 27. Do zawodówki na 96 miejsc zgłosiło się sześć osób.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu w pierwszej preferencji wybrały 53 osoby. Miejsc w liceum ogólnokształcącym jest 160. Do liceum profilowanego (32 miejsca) jest jedno podanie, w technikum na 32 miejsca chętnych jest dwóch, nikt nie zgłosił się do zawodówki.

W ZSP w Kamieńsku na 114 miejsc do liceum ogólnokształcącego zgłosiło się 16 chętnych, do technikum (80 miejsc)- 10. Trzy osoby chcą uczyć się w zawodówce (114 miejsc).

Pracodawcy nie będą tworzyć nowych miejsc pracy

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3