Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie gminy Przedbórz

Materiał informacyjny Gminy Przedbórz

Gmina Przedbórz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „MODERNIZACJA LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 191 832,82 zł
Wysokość dofinansowania: 132 567,39 zł

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny Projektu sprowadza się do poprawy jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte w wyniku kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego, która spowoduje oszczędność energii na oświetlenie.

W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo jedna lampa typu LED zostanie wyposażona w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie gminy Przedbórz. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Materiał oryginalny: Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie gminy Przedbórz - Radomsko Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie