PSP 7 w Radomsku wczoraj i dziś. "Siódemka" i jej uczniowie na archiwalnych fotografiach [ZDJĘCIA]

Małgorzata Kulka
Małgorzata Kulka
PSP 7 w Radomsku wczoraj i dziś. "Siódemka" i jej uczniowie na archiwalnych fotografiach fot. Archiwum PSP 7 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku niedawno świętowała jubileusz 80-lecia. Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się szkoła, jej uczniowie i nauczyciele. Oto bogata galeria archiwalnych zdjęć ze szkolnych kronik.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku niedawno świętowała jubileusz 80-lecia. Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się "siódemka", jej uczniowie i nauczyciele. Oto bogata galeria archiwalnych zdjęć ze szkolnych kronik. Prezentujemy zdjęcia ze szkolnych uroczystości, konkursów, zabaw i codziennej uczniowskiej aktywności.

Historia PSP 7 w Radomsku

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska. Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drewna, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj. Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Jankowskiego z Radomska. Na uroczystość przybyło „wiele osób na czele z burmistrzem Kwaśniewskim, wygłoszono wiele mów okolicznościowych i życzono (...) najpomyślniejszych wyników w pracy dla dobra Rzeczypospolitej” (Kronika szkolna 1939-1963).

Pierwszym kierownikiem dwuoddziałowej szkoły został Jan Nicpan, wcześniej nauczyciel szkoły im. Stanisława Jachowicza na Bugaju. W chwili oddania do użytku, budynek szkoły składał się z dwóch sal lekcyjnych, korytarza, kancelarii i mieszkania dla woźnego. Pełna jej nazwa brzmiała Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 5. Po wybuchu II wojny światowej zmienia się nazwa szkoły. W latach 1939- 1943 brzmi ona: Trzyklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna nr 5. W latach 1944-1945 szkoła otrzymuje numer 6 i jest szkołą pełną, siedmioklasową. Uczęszcza do niej dziatwa z całego miasta. W roku szkolnym 1945/1946, po zakończeniu wojny i odejściu uczniów do swoich szkół w Radomsku, powstaje Czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 7.

W latach kolejnych przybywa oddziałów, młodzież z Kowalowca ma szansę ukończenia pełnej, siedmioklasowej szkoły podstawowej w swoim obwodzie. W 1969 r. placówka otrzymuje patrona i jej pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w ramach reorganizacji sieci szkół w mieście, związanej z reformą oświaty, władze Radomska planują likwidację szkoły podstawowej i utworzenie na jej miejscu Publicznego Gimnazjum. Mieszkańcy Kowalowca nie wyrażają zgody na taki projekt. Po raz kolejny wykazują się uporem i determinacją. Władze samorządowe muszą ugiąć się pod naporem lokalnego środowiska. Od 1999 r. w jednym budynku istnieją dwie samodzielne szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 i Publiczne Gimnazjum nr 3. W roku 2002 zmienia się polityka oświatowa, a ta nie pozostaje bez wpływu na dalsze losy szkoły na Kowalowcu. Od 2003 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta wraz z Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7. Obecnie - po kolejnej reformie - wraca PSP 7 w Radomsku.

PSP 7 w Radomsku wczoraj i dziś. "Siódemka" i jej uczniowie ...

Więcej starych zdjęć z radomszczańskich szkół:

Znamy nową listę obostrzeń

Wideo

Dodaj ogłoszenie