Segreguj z kulturą. Rusza akcja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku

Artykuł sponsorowany PGK sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku rusza z akcją „Segreguj z kulturą”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku rozpoczyna cykl publikacji na temat prawidłowego zagospodarowywania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w ramach projektu „Kultura segregacji”.

Segregujemy chętniej, ale czy poprawnie? Kto z nas wie, dlaczego przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy opróżniać kartony po soku, mleku lub słoiki po różnych przetworach? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez niewielkie zaniedbania, wysiłki dotyczące segregacji odpadów mogą iść na marne. Zmieszanie nieopróżnionego kartonu po napojach z innymi odpadami posegregowanymi może spowodować niemożliwość ich przetworzenia. Pozostałości ze zbitej szklanki wrzucone razem ze szkłem do zielonego pojemnika, mogą zakłócić proces recyklingu całej partii tego surowca.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Świadomość segregowania odpadów jest coraz większa, ale wciąż jednak mamy w tym temacie wiele do zrobienia. Dlatego właśnie projekt „Kultura segregacji” pozwoli nam zrozumieć, że z pozoru proste działania przeprowadzane codziennie we własnym gospodarstwie domowym, polegające na segregacji odpadów, znacząco wpłyną na ochronę naszej planety i pozwolą uzyskać z nich cenny surowiec do produkcji nowych wyrobów.

ZASADY KULTURY SEGREGACJI, które warto zapamiętać!

 • Przetworzenie ma znaczenie - segregując, dajesz odpadom drugie życie.
 • Zgniecenie ma znaczenie – zgniataj butelki plastikowe i puszki aluminiowe przed wrzuceniem, zgnieciona butelka czy puszka zajmuje mniej miejsca w pojemniku.
 • Odkręcaj – wrzucaj butelki i kartony po napojach bez nakrętek.
 • Oznakowanie odpowiedniego pojemnika lub worka ma znaczenie – czyli niezbędne informacje do dalszego przetworzenia.

Prawidłowa segregacja odpadów prowadzona w każdym gospodarstwie domowym polega przede wszystkim na:

 • umieszczaniu odpadów w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach
 • osobnym gromadzeniu odpadów nadających się do recyklingu – są to przede wszystkim odpady opakowaniowe (butelki, słoiki, kartoniki, torebki foliowe itp.); • niemieszaniu odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami (zużyte baterie, elektroodpady, przeterminowane lekarstwa)
 • nieumieszczaniu w pojemnikach na odpady zmieszane tzw. odpadów wielkogabarytowych (nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu np. opony, meble) oraz odpadów pochodzących z remontów.

Aby lepiej zapamiętać i zrozumieć segregację, poniżej opisano postępowanie w wymienionymi frakcjami odpadów.

Do niebieskiego pojemnika/worka na papier wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

Do niebieskiego pojemnika/ worka na papier nie wrzucamy:

 • papieru powlekanego folią i kalką, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych (pampersów), tapet, worków po nawozach, cemencie, wapnie, gipsie, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych

Do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

Do zielonego pojemnika na szkło nie wrzucamy:

 • porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek i świetlówek, monitorów, reflektorów, szyb samochodowych

Do żółtego pojemnika/ worka na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy:

 • butelki PET po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, reklamówki i inne folie, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (szamponach, proszkach, płynach do mycia), kartony po mleku i napojach (opakowania wielomateriałowe), puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), metalowe kapsle, zakrętki słoików, pozostały drobny złom żelazny i metale kolorowe

Do żółtego pojemnika/ worka na metale i tworzywa sztuczne nie wrzucamy:

 • nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach, styropianu budowlanego oraz innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Do brązowego pojemnika/ worka na odpady BIO (luzem, czyli nie w torebce foliowej) wrzucamy:

 • obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, resztki żywności, fusy z herbaty, kawy

Do brązowego pojemnika/ worka na odpady BIO nie wrzucamy:

 • trawy, liści, pieluch jednorazowych, opakowań z papieru i tektury, gazet, popiołu, mięsa i kości, padłych zwierząt

Do szarego pojemnika/ worka na odpady zielone wrzucamy:

 • skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, kwiaty i inne części roślin

Do pojemnika na odpady zmieszane koloru czarnego wrzucamy:

 • zabrudzone folie, styropian niebudowlany, papierowe zużyte ręczniki i chusteczki, papier tłusty, lakierowany i powleczony folią, lustra, porcelanę, fajans, szkło nietłukące się, żarówki zwykłe, mięso, kości, ości, pieluchy i inne artykuły higieniczne, papier termiczny (np. paragony), zanieczyszczone opakowania styropianowe (termopaki)

Do pojemnika na odpady zmieszane koloru czarnego nie wrzucamy:

 • odpadów po owocach i warzywach, skorupek jaj, fusów z kawy i herbaty, obierek
 • Odpady zmieszane gromadzimy w przydomowym/ osiedlowym pojemniku na tego typu odpady.
 • Odrębną grupę odpadów stanowią odpady wielkogabarytowe, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych. Będą to wszystkie przedmioty, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się w pojemniku na odpady zmieszane.

Do grupy odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.:

 • sofy, łóżeczka, zabawki o dużych rozmiarach(np. koń na biegunach), fotele, dziecięce wózki, deski do prasowania, materace, dywany, rowery, duże donice, meblościanki, duże instrumenty muzyczne, szafy

Odpadów wielkogabarytowych nie należy umieszczać w osiedlowym/przydomowym pojemniku na odpady lub workach/ pojemnikach do segregacji odpadów, nawet po ich demontażu, rozdrobnieniu itp. Umieszczenie odpadów wielkogabarytowych w pojemniku na odpady zmieszane grozi nieopróżnieniem pojemnika/ nieodebraniem worka.
Spalanie odpadów wielkogabarytowych po ich rozdrobnieniu w piecach jest zabronione ze względu na zanieczyszczenie powietrza.

Gdzie więc oddać gabaryty?

 1. Umieścić w określonym terminie w punkcie odbioru.
 2. Dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK-U.

A co zrobić ze starymi oponami?
Po wymianie ogumienia wielu kierowców nie wie, co zrobić ze starymi oponami samochodowymi. Mieszanka gumowa, z której są wykonane, zawiera szereg nieprzyjaznych dla środowiska substancji chemicznych, które rozkładają się nawet przez 100 lat. Należą do nich m.in. oleje, żywice, stal czy sadza oraz krzemionka. Rozdrabnianie i umieszczanie opon w pojemniku na odpady zmieszane bądź ich spalanie w piecu jest zabronione.
1. Umieścić w określonym terminie w punkcie odbioru.
2. Dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK-U. 
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Płoszowie dostarczyć można wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Ustalony jest limit ilościowy dla przyjmowania zużytych opon, który wynosi 8 szt./ gospodarstwo domowe / rok. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości ponad ww. limit, dostarczający odpady zostanie obciążony za ilość powyżej określonego limitu. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Płoszowie określa regulamin.

Na pewno wielu z nas zadaje sobie pytanie, a co zrobić z odpadami remontowymi?
Przykłady odpadów remontowo-budowlanych: materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian, polepa), odpady budowlane z tworzyw sztucznych (siding elewacyjny, rury PVC, rynny PVC, parapety, listwy przypodłogowe, gumolit), odpady ceramiczne i elementy wyposażenia wnętrza w tym (umywalki, sedesy), materiały konstrukcyjne w tym karton-gips, odpadowa papa, worki po cemencie, odpady drewniane w tym deski, palety, szkło budowlane, w tym szyby i lustra, elementy stolarki drzwiowej i okiennej, gruz budowlany: gruz ceglany, gruz betonowy, ceramikę budowlaną dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płoszowie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00 oraz w sobotę od 7:00 -12:00. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów określa regulamin PSZOK umieszczony na stronie internetowej Spółki www.pgk-radomsko.pl

Weryfikacja osoby dostarczającej odpady następuje na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każda gmina w Polsce ma obowiązek posiadać przynajmniej jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na stronie internetowej właściwego urzędu gminy lub na stronie służb komunalnych obsługujących dany teren, mieszkańcy powinni znaleźć informacje o jego lokalizacji i godzinach otwarcia.

Zatem mówiąc o segregowaniu z kulturą, bądźmy świadomi swoich czynów. Nie zanieczyszczajmy naszej planety i wspólnie segregujmy mądrze. Dbajmy o dobro zarówno nasze, jak i całego środowiska naturalnego.

Powyższy artykuł oraz jego publikację zrealizowano w ramach projektu „Kultura segregacji” przy współpracy Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku.

Mniej wina w Europie

Wideo

Dodaj ogłoszenie