MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Społeczność "elektryka" w Radomsku na przestrzeni lat. Uczniowie i nauczyciele z ZSE-E na starych ZDJĘCIACH

Małgorzata Kulka
Małgorzata Kulka
"Elektryk" wczoraj i dziś. ZSE-E w Radomsku na starych fotografiach
"Elektryk" wczoraj i dziś. ZSE-E w Radomsku na starych fotografiach fot. Archiwum ZSE-E w Radomsku
Tak wyglądała społeczność Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych prof. J. Groszkowskiego w Radomsku na przestrzeni lat... Zobaczcie, jaka była szkoła i jej uczniowie. Oto "elektryk" na starych fotografiach...

Społeczność "elektryka" w Radomsku na przestrzeni lat

Przypominamy, jak przed laty wyglądał radomszczański "elektryk" i jego uczniowie. Prezentujemy zdjęcia ze szkolnych uroczystości w Zespole Szkół Elektryczn0-Elektronicznych w Radomsku, akademii, studniówek, ale i ze zwykłej uczniowskiej i nauczycielskiej codzienności.

Zobaczcie ZSE-E w Radomsku na starych fotografiach:

Historia ZSEE w Radomsku [KALENDARIUM]

 • 1862 - Feliks Fabiani otrzymał upoważnienie do prowadzenia w Radomsku prywatnej pensji męskiej.
 • 1864 - 1904 - Działalność szkoły. Pierwotnie mieściła się ona przy ulicy Żeromskiego (dawniej Żabia), a po jej spaleniu w 1872 roku przy ulicy Długiej. Wychowankami szkoły byli m. in.: rektor Uniwersytetu Lubelskiego prof. T. Kruszyński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. A. Szlagowski, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego W. Tokarz i A. Borowski.
 • 1921 - Rząd wyraził zgodę na utworzenie w Radomsku Społecznego Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego.
 • 1938 - Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Narutowicza. Działalność szkoły przerwał wybuch II wojny światowej.
 • 1945 - Reaktywowanie działalności Gimnazjum im. F. Fabianiego.
 • 1950 - Przeniesienie Gimnazjum do budynku przy ulicy Waryńskiego (obecnie mieści się tam SP nr 2). W budynku przy ulicy Narutowicza rozpoczęło swoją działalność Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Dyrektorem szkoły była Maria Bartnik (przez jeden rok), a w latach 1950 – 1963 funkcję tę pełniła Eugenia Robak.
 • 1956 - Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli zostało przemianowane na Liceum Pedagogiczne. Dyrektorem była Eugenia Robak, zastępcą Czesław Stankiewicz, a kierownikiem szkoły ćwiczeń Janina Koprowska.
 • 1963/1964 - Dyrektorem Liceum Pedagogicznego został Kazimierz Pigoń. Przez 28 lat (do 1991 roku) pełnił funkcję dyrektora kolejnych placówek powstających w budynku przy ulicy Narutowicza.
 • 1964/1965 - Powolna likwidacja Liceum Pedagogicznego, na miejsce którego powstało Technikum Łączności (działające do 1971 roku) i Zasadnicza Szkoła Elektryczna.
 • 1967/1968 - Utworzenie Technikum Elektrycznego o specjalności elektromechanika ogólna, a w roku następnym dwóch klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zmiana profilu szkoły spowodowała zmianę kadry specjalistycznej oraz wyposażenia szkoły. Powstały nowe pracownie np.: maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych.
 • 1971 - Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymały imię Andrzeja Chodury.
 • 1972 - Powstanie Liceum Zawodowego oraz trzyletniego Technikum Elektrycznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • 1974 - Połączenie szkół – utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Andrzeja Chodury. Do 1991 roku funkcję dyrektora pełnił mgr Kazimierz Pigoń. Zastępcami byli: mgr Stanisław Karasek (1974 – 1976), mgr Marian Ościk (1977 – 1985) i mgr Krzysztofa Łęska (1985 – 1991).
 • 1991/1992 - Dyrektorem ZSZ nr 3 został mgr inż. Jerzy Prokopowicz, a zastępcą mgr inż. Barbara Bąk. Rozpoczął się okres ciągłych zmian i rozwoju szkoły.
 • 1992 - Utworzenie pięcioletniego Technikum Elektronicznego i zmiana nazwy na Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
 • od 1993 Aktywny udział w kolejnych Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 1994-2000 - ZSE-E realizował program PHARE/MOVE (jako jedna z sześćdziesięciu szkół w Polsce).
 • 1995 - Powstanie czteroletniego Liceum Technicznego, stopniowa likwidacja Liceum Zawodowego.
 • 1996 - Nadanie Zespołowi Szkół Elektryczno-Elektronicznych imienia prof. Janusza Groszkowskiego, ufundowanie Sztandaru. W uroczystości uczestniczyła dr Krystyna Łukawska (córka prof. Groszkowskiego).
 • 1996-1998 - Utworzenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, dzięki któremu powstał nowy segment dydaktyczny oraz wyposażono placówkę w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły otrzymał od MEN Honorową Odznakę „Za zasługi dla oświaty”.
 • 1997-2007 - W ZSE-E działał Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Algorytm”.
 • 1998 - Utworzenie dwuletniego Policealnego Studium Technicznego (technik elektronik), które następnie zostało przekształcone w roczną Szkołę Policealną nr 1.
 • 2000 - ZSE-E cieszy się ogromną popularnością w środowisku, wzrasta liczba uczniów i klas. W szkole zostaje utworzone stanowisko drugiego zastępcy dyrektora, które obejmuje mgr Mariola Magiera-Śliwińska.
 • od 2000 - Realizacja Projektu Wymiany z EST Tettnang (Niemcy, powiat bodeński).
 • 2002 - Powstanie Liceum Profilowanego nr 1.
 • 2003 - Powstanie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.
 • od 2003 - Organizacja Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej.
 • 200 - ZSE-E uzyskał uprawnienia laboratorium ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) i ośrodka egzaminacyjnego ECDL-Advanced (jako jedna z 18 placówek w kraju).
 • 2007 - Powstanie Szkoły Policealnej nr 2.
 • 2007 - Tytuł „Szkoła Przyjazna Uczniom” nadany w konkursie Super Szkoła.
 • od 2007 - Realizacja kolejnych projektów wymiany ze szkołami partnerskimi (Elektronikschule Tettnang, FEG Mühlheim – Hesja i francuską szkołą
 • St. Triest).
 • 2009 - 2010 - Znaczne wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych (pełny standard w zakresie zawodów technik informatyk i technik elektronik) i wychowania fizycznego (remont generalny sal gimnastycznych i adaptacja boiska pozyskanego po RKS Radomsko).
 • od 2010 - CISCO – certyfikat technika sieci komputerowych.
 • 2010 - 2012 - Szkoła otrzymała Znak Jakości Q Ogólnopolskiego Konkursu Interkl@sa.
 • 2010 - „Szkoła Obywateli” – tytuł uzyskany w konkursie im. Anny Radziwiłł.
 • 2011 - ZSE- E otrzymał tytuł „Lidera w Edukacji” - nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 • 2011 - „Szkoła Odkrywców Talentów” – tytuł nadany przez MEN.
 • 2011 - Dyrektor – mgr inż. Jerzy Prokopowicz otrzymał tytuł Profesora Oświaty przyznany przez Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Jest to najwyższy stopień w awansie zawodowym nauczyciela. Tytuł ten otrzymuje rocznie około 10 wybitnych pedagogów w kraju.
 • 2011 - „Innowacyjna Szkoła 2011” – tytuł przyznany w konkursie organizowanym przez Microsoft Sp. z o.o. przy współpracy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 • 2012 - W ZSE-E została przeprowadzona ewaluacja całościowa. Placówka otrzymała ocenę A dla 12 obszarów i B dla 5 obszarów. To jeden z najlepszych wyników w kraju. O wysokim poziomie kształcenia świadczą także wyniki EWD (edukacyjna wartość dodana) - ZSE-E jest „szkołą sukcesu”.
 • 2013 - Szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Interkl@sa – Znak Jakości Interkl@sa na lata 2013-2016. Otrzymała również nagrodę specjalną Ministra Edukacji Narodowej.
 • 2013 - Nawiązanie współpracy z Kompleksem Edukacyjno-Wychowawczym nr 14 w miejscowości Równe na Ukrainie.
 • 2013/2014 - Dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych został mgr inż. Adam Jałkiewicz, a zastępcami mgr Jolanta Woźniak i mgr inż. Mirosław Dratwiński.
 • 2013/2014 - Podpisanie deklaracji o współpracy z Wydziałem Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2014 - Szkoła zajęła 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych Perspektywy 2014 w zawodzie technik elektryk.
 • 2014 - Technikum Elektryczno-Elektroniczne zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014. Znalazło się wśród 300 najlepszych techników w kraju.
 • marzec 2014 - Wizyta delegacji z Kompleksu Edukacyjno-Wychowawczego nr 14 z miejscowości Równe na Ukrainie w ramach projektu „Wspólna Europa", realizowanego przez ZSE-E z I LO i Starostwem Powiatowym w Radomsku.
 • kwiecień 2014 - Oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni: teleinformatycznej i systemów alarmowych, które odbyło się podczas I Radomszczańskiego Forum Teleinformatyki w ZSE-E.
 • kwiecień 2014 - Placówka otrzymała Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” przyznawany w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Firma”. Potwierdza on, że szkoła zapewnia uczniom wysoki poziom w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.
 • kwiecień 2014 - Gazeta Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych „ELEKTRONEWS” zajęła I miejsce w konkursie pod hasłem „Każdy może zostać dziennikarzem (?)” zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.
 • kwiecień 2014 - Wizyta delegacji z Elektronikschule w Tettnang (Niemcy) – kontynuacja wieloletniej współpracy.
 • maj 2014 - Rozpoczęcie budowy Powiatowej Hali Sportowej.
 • maj 2014 - Wicedyrektor ZSE-E Mirosław Dratwiński otrzymał tytułu „Najlepszego egzaminatora ECDL”.
 • 2015 - Technikum Elektryczno-Elektroniczne zdobyło tytuł „Złotej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników opracowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Szkoła zajęła 7 miejsce w województwie łódzkim i 83 w kraju.
 • 2015 - Otwarcie nowoczesnej pracowni dla uczniów klas o profilu technik organizacji reklamy.
 • marzec 2015 - Uczniowie: Angelika Niedźwiedzka i Bartłomiej Dettlaff zakwalifikowali się do etapu centralnego Konkursu Wiedzy o Mediach.
 • kwiecień 2015 - I edycja „Targów Maturzystów” w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
 • maj 2015 - Wizyta delegacji z Elektronikschule w Tettnang – kontynuacja współpracy.
 • wrzesień 2015 - Szkoła zajęła I miejsce w Polsce w konkursie „Obierz kurs na nowe technologie” zorganizowanym przez Microsoft w ramach „Virtual Academy”.
"Elektryk" wczoraj i dziś. ZSE-E w Radomsku na starych fotografiach

Społeczność "elektryka" w Radomsku na przestrzeni lat. Uczni...

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na radomsko.naszemiasto.pl Nasze Miasto